italy

DŁAWNICE KABLOWE ATEX - Niezawodna ochrona przeciwwybuchowa

Obiekty takie jak szafy sterownicze, generatory i tranzystory stanowią źródło zagrożenia w niektórych obszarach industrialnych. Od 2016 r. muszą one spełniać dyrektywę 2014/34/UE dotyczącą wymagań zasadniczych, jakie musi pełnić każdy produkt, przeznaczony do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Stosowana jest ona między innymi w przemyśle:

  • naftowym i gazowym,
  • stoczniowym,
  • budowy maszyn i instalacji

W tych dziedzinach przemysłu często istnieje zagrożenie eksplozji, spowodowane wydzielaniem się ciepła lub powstaniem zwarć w urządzeniach elektrycznych. Takie sytuacje zagrażają bezpieczeństwu pracowników jak i całych obiektów przemysłowych. W celu zapobiegania tym przypadkom, zaleca się stosowanie certyfikowanych dławików kablowych – z tak zwanym ATEXem. Dławnicez certyfikatem EX chronią wszystkie obudowy urządzeń, a tym samym zapewniają niezastąpiony wkład w bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

W zależności od wymagań jakie stawiają przed nami klienci, dławiki kablowe S.I.B. przejmują funkcje ochronne, gdy są stosowane w strefach zagrożonych wybuchem oznaczanych jako 1 i 2 (środowiska gazowe narażone na niebezpieczeństwo wybuchu), a także 21 i 22 (środowiska pyłowe narażone na wybuch).

Nasze dławnice kablowe są dostępne we wszystkich popularnych typach gwintów i posiadają  dedykowane do nich akcesoria takie jak zaślepki, przedłużki, redukcje i adaptery do gwintów. Bogactwo odmian dławnic kablowych S.I.B ATEX oferuje rozwiązania dla prawie każdego zastosowania (zakresy temperatur nawet od -60°C to 200°C czy ochrona IP 66/68), a ponadto spełniają standardy bezpieczeństwa dla dostaw energii elektrycznej na całym świecie, w obszarach narażonych na zagrożenie eksplozją.